Over Ons

Behoud tropisch regenwoud

Wij zijn overtuigd dat we het tropisch regenwoud alleen kunnen behouden als het rendabel is. Dat betekent duurzame bosbouw in combinatie met commerciële exploitatie. In gebieden waar het bos niet op de juiste manier wordt geëxploiteerd zie je  vaak dat er een switch wordt gemaakt naar intensieve mono culturele landbouw zoals palmolie, soja plantages.
Om de economische waarde te vergroten moet ook bewerking en productie zoveel mogelijk lokaal plaats vinden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij investeren in lokale zagerijen en houtbewerking, op deze manier helpen we de lokale bevolking met expertise en opleidingen. Dit zijn activiteiten die prima lokaal kunnen worden ondernomen, bovendien merken we dat hierdoor de economische activiteit in het gebied toeneemt. Tevens bieden we expertise bij certificering  van nieuwe bosbouw consessies. Ook helpen we onafhankelijke zagerijen in de regio de overstap te maken naar een certificering, door er ook productie tegenover te stellen. Wij hebben eigen consultants in de regio.
We verschaffen momenteel direct en indirect werk aan 50 medewerkers.

Duurzame relaties

Wij zijn al 25 jaar actief in de GWW, hierdoor hebben we een zeer groot netwerk opgebouwd, tevens zijn onze klanten graag bereid om als referentie te dienen.
We zien dat er steeds vaker dat er bij aanvang van een groot project abrupt hout wordt ingekocht.
Dit komt de prijs niet ten goede, wij adviseren dan ook om de houtbehoefte jaarlijks in kaart te brengen en hier pro-actief op in te kopen. Dit zorgt voor een constantere vraag waardoor wij de prijzen laag kunnen houden. 


How we succeed

We create together, measure always, and revise often, ensuring your customers stay at the focus.